KODAK ADVANTIX 5800MRX

KODAK ADVANTIX 5800MRX 1st.

由於早前秋紅樂隊係個唔知咩鬼〈World Battle of Band〉勝出成為世界冠軍,所以上星期特設「AA制」晚宴款待一眾損友,問及為何晚宴會押後一個月才舉行,原來根據非正式非官方公告,五位以將樂隊改名為「超窮樂團」,敬請家長留意!另外,隊中某女成員當晚自爆曾一度透過某收費電視台收看《別府之吻》系列,敬請佢男朋友留意! – KODAK ADVANTIX 5800MRX – KODAK Advantix – ISO 200